Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON PIERŚ) oraz kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON JG) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

15.12.2021

W wyniku postępowania o  objęcie świadczeń kompleksowych  w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi  (KON-PIERŚ) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dokonano pozytywnej oceny  wniosków:

1. UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A 15-276 BIAŁYSTOK

2. BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE OGRODOWA 12 15-027 BIAŁYSTOK

W wyniku postępowania o  objęcie świadczeń kompleksowych  w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dokonano pozytywnej oceny  wniosku:

1. BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE OGRODOWA 12 15-027 BIAŁYSTOK