Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

10.12.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

Rozstrzygnięcie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2022 r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne).