Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

23.08.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu 23.08.2021 r. postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową,
  • Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej,
  • Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.Rozstrzygnięcie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2021 r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)


Ponadto informuję, że 28.07.2021 r. zostało unieważnione postępowanie prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:
  • Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.Unieważnienie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2021 r., bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)


Jednostka publikująca: Wydział Gospodarki Lekami