Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe.

20.06.2022

W dniu dzisiejszym rozstrzygnięto postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

 • Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego,
 • Leczenie mięsaków tkanek miękkich,
 • Leczenie pacjentów z rakiem nerki,
 • Leczenie chorych z ciężką postacią astmy,
 • Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A,
 • Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną,
 • Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe,
 • Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej,
 • Leczenie pacjentów z chorobami nerek,
 • Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG),
 • Leczenie chorych na mukowiscydozę

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

Rozstrzygnięcie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2022 r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne).