Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

22.02.2022

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego,
  • Leczenie inhibitorami PCSK-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi,
  • Leczenie choroby Fabry’ego,
  • Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME),

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

Rozstrzygnięcie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2022 r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne).