Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe.

05.01.2022

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry,
  • Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem,
  • Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek,
  • Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

Rozstrzygnięcie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2022 r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne).