Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie i aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-12-2020 r. do 31-12-2021 r.

27.11.2020

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.12.20 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku przedmioty ortopedyczne od 01.12.20 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku przedmioty ortopedyczne od 01.12.20 r. zawarcie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.12.20 r. zawarcie

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń