Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01.07.2021 r.do 31.12.2021 r.

24.06.2021

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach przedmioty ortopedyczne od 01.07.21 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.07.21 r. aneksowanie

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń