Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o podpisanych umowach w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

02.08.2016
Podlaski OW NFZ informuje, iż zostały podpisane umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z następującymi świadczeniodawcami:

1/ ASP-HALT sp.  z. o. o., ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa

2/ AN-MEDICA sp. z o.o., ul. Al. Jana Pawła II 77,15-703 Białystok

z  okresem obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r. na czas nieoznaczony