Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o podpisanych umowach w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

04.03.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż od 1 marca 2020 r. będą obowiązywały nowe umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ze świadczeniodawcami:

1.       SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ul.  M.C.SKŁODOWSKIEJ 15 16-200 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
(w zakresie medycyny szkolnej);
2.       EKOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. ŁOSIA 20 15-553 BIAŁYSTOK ( w zakresie transportu sanitarnego w poz).