Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o podpisanych umowach w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

04.02.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż od 1 lutego 2020 r. będą obowiązywały nowe umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ze świadczeniodawcami:

1.       Janina i Sławomir Chmaro s.c., ul. Sokólska 41, 16-123 Kuźnica

2.       MEDIKON sp. z o.o., ul. Edukacyjna 1B, 15-579 Białystok

3.       Halina Opolska, ul. Broniewskiego 6/17, 15-748 Białystok

4.       Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „ZDROWIE” J. A. Śledziewska

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń