Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o podpisanych umowach w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

06.05.2019
Podlaski OW NFZ informuję, iż została zawarta umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ze świadczeniodawcami:

Ø  Poradnia Rodzinna „Dla Zdrowia” – Lekarze: A. Kalinowska, A. Nadlewska, Z.J. Skakuj spółka partnerska, ul. Kaczorowska 2, 16-080 Tykocin (świadczenia w zakresie pielęgniarki szkolnej, w miejscu udzielania świadczeń: Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej Radule 88, 16-180 Tykocin), z okresem obowiązywania od dnia 01.05.2019 r.