Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o podpisanych umowach w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

27.03.2019
Podlaski OW NFZ informuję, iż została zawarta umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ze świadczeniodawcami:

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Podstawowa Opieka Zdrowotna” Józef Malinowski, Jacek Lubecki, MEDIKAMENTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka cywilna – miejsce udzielania świadczeń ul. 3 Maja 23,12-230 Ciechanowiec (świadczenia w zakresie lekarza POZ i pielęgniarki POZ), z okresem obowiązywania od dnia 01.04.2019 r.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie (świadczenia w zakresie lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ), z okresem obowiązywania od dnia 01.04.2019 r.