Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o podpisanych umowach w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

05.03.2019
Podlaski OW NFZ informuję, iż została zawarta umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ze świadczeniodawcą:

M- MEDICA KOMPLEKS, ul. Św. Jerzego 43/20,15-349 Białystok (świadczenia w zakresie transportu sanitarnego w poz), z okresem obowiązywania od dnia 01.03.2019r.