Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o podpisanej umowie w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie Koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR).

30.11.2017
Podlaski OW NFZ informuje, iż została podpisana umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie Koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) z następującym Świadczeniodawcą:

 Czesław Jarosz, Al. Legionów 91/7, 18-400 Łomża

z okresem obowiązywania umowy od dnia 1 grudnia 2017r. do 30 czerwca 2021r.