Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

21.10.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.12.2020 r. – 30.06.2021 r.

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 21.10.2020 r.
  • składanie ofert do – 04.11.2020 r.
  • otwarcie ofert – 09.11.2020 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 19.11.2020 r.
 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.

 

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2020 roku

Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana (zł)
03.0000.402.02 program lekowy – Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni 1,00
03.0001.402.02 leki w programie lekowym – Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni 1,00
 
 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 
 

Jednostka publikująca: Wydział Gospodarki Lekami