Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

25.05.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV,
  • Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.


Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.


Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 25.05.2020 r.
  • składanie ofert do – 08.06.2020 r.
  • otwarcie ofert – 10.06.2020 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 23.06.2020 r.

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2020 roku

Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana (zł)
03.0000.406.02 program lekowy – Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV 1,00
03.0001.406.02 leki w programie lekowym – Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV 1,00
03.0000.407.02 program lekowy – Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej 1,00
03.0001.407.02 leki w programie lekowym – Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej 1,00

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default


Jednostka publikująca: Wydział Gospodarki Lekami