Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

02.12.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona,
  • Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry,
  • Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem,
  • Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek,
  • Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 12.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 02.12.2021 r.
  • składanie ofert do – 16.12.2021 r.
  • otwarcie ofert – 20.12.2021 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 05.01.2022 r.

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2022 roku

Kod zakresu świadczeniaNazwa świadczeniaCena oczekiwana (zł)
03.0000.421.02program lekowy – Leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona1,00
03.0001.421.02leki w programie lekowym – Leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona1,00
03.0000.424.02program lekowy – Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry1,00
03.0001.424.02leki w programie lekowym – Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry1,00
03.0000.425.02program lekowy – Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem1,00
03.0001.425.02leki w programie lekowym – Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem1,00
03.0000.426.02program lekowy – Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek1,00
03.0001.426.02leki w programie lekowym – Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek1,00
03.0000.427.02program lekowy – Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną1,00
03.0001.427.02leki w programie lekowym – Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną1,00

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default