Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

30.08.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie choroby Cushinga,
  • Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hurthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym,
  • Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME),

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.


Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.11.2021 r. – 31.12.2021 r.


Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 30.08.2021 r.
  • składanie ofert do – 13.09.2021 r.
  • otwarcie ofert – 16.09.2021 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 22.10.2021 r.

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.


Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2021 roku


Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana (zł)
03.0000.418.02 program lekowy – Leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym 1,00
03.0001.418.02 leki w programie lekowym – Leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym 1,00
03.0000.419.02 program lekowy – Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie 1,00
03.0001.419.02 leki w programie lekowym – Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie 1,00
03.0000.420.02 program lekowy – Leczenie  mukowiscydozy 1,00
03.0001.420.02 leki w programie lekowym – Leczenie  mukowiscydozy 1,00


Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@defaultJednostka publikująca: Wydział Gospodarki Lekami