Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

31.12.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym,
  • Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie,
  • Leczenie mukowiscydozy,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.


Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.03.2021 r. – 30.06.2021 r.


Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 31.12.2020 r.
  • składanie ofert do – 14.01.2021 r.
  • otwarcie ofert – 18.01.2021 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 29.01.2021 r.

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.


Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2021 roku

Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana (zł)
03.0000.410.02 program lekowy – Leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym 1,00
03.0001.410.02 leki w programie lekowym – Leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym 1,00
03.0000.411.02 program lekowy – Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie 1,00
03.0001.411.02 leki w programie lekowym – Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie 1,00
03.0000.412.02 program lekowy – Leczenie  mukowiscydozy 1,00
03.0001.412.02 leki w programie lekowym – Leczenie  mukowiscydozy 1,00


Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@defaultJednostka publikująca: Wydział Gospodarki Lekami