Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

20.12.2021

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w dniu 20 grudnia 2021 r. ogłosił postępowanie
w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania umowy od 01.03.2022 r. do 31.12.2024 r.

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej:

  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym – 104 580,89 zł.

Ogłoszenie dotyczące postępowania wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: 

https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default