Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o odwołaniu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

09.05.2018

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2014 poz. 1980 z późn. zm.)
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia informuje o odwołaniu postępowań prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:
I. w zakresie leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych,
1) nr 10-18-000133/PSY/04/1/04.4704.021.02/01, na obszarze grupy powiatów: białostocki 2002, Białystok 2061, bielski 2003, hajnowski 2005, moniecki 2008, siemiatycki 2010, sokólski 2011,
2) nr 10-18-000134/PSY/04/1/04.4704.021.02/01, na obszarze grupy powiatów: grajewski 2004, kolneński 2006, Łomża 2062, łomżyński 2007, wysokomazowiecki 2013, zambrowski 2014
3) nr 10-18-000146/PSY/04/1/04.4704.021.02/01 na obszarze grupy powiatów: augustowski 2001, sejneński 2009, suwalski 2012, Suwałki 2063
II. w zakresie świadczenia w psychiatryczne dla dorosłych.
1) nr 10-18-000116/PSY/04/1/04.4700.021.02/01 na obszarze powiatu grajewskiego 2004
2) nr 10-18-000129/PSY/04/1/04.4700.021.02/01 na obszar grupy powiatów: m Łomża 2062, łomżyński 2007
3) nr 10-18-000130/PSY/04/1/04.4700.021.02/01 na obszarze grupy powiatów: suwalski 2012,
m. Suwałki 2063
4) nr 10-18-000131/PSY/04/1/04.4700.021.02/01 na obszarze grupy powiatów: bielski 2003, hajnowski 2005, siemiatycki 2010