Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej

09.07.2018

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zabieg usunięcia zaćmy mógł zostać uznany za świadczenie, za które przysługuje zwrot kosztów, pacjent powinien spełniać kryteria kwalifikacji do zabiegu określone przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) w Standardach kwalifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy – nie dotyczy dzieci.

Aktualne wytyczne dostępne są na stronie PTO

UWAGA: Ostatnia aktualizacja przez PTO Standardów kwalifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy nastąpiła 26 czerwca 2018 r.

źródło – Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej