Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja dotycząca zmiany zarządzenia w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

25.06.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku informuje, iż w związku z decyzją Prezesa Funduszu dotyczącą utrzymania uprawnienia dla lekarzy, którzy mieli z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz aktualizacji swoich danych będzie obowiązywał do dnia 30 września 2018r.

Jednocześnie informujemy, iż powyższe reguluje zarządzenie Nr 54/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.06.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Wydział Gospodarki Lekami