Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Informacja Centrali NFZ – przerwa w dostępach do systemów ZIP i Ewuś

Informacja Centrali NFZ – przerwa w dostępach do systemów ZIP i Ewuś

Informacja Centrali NFZ – przerwa w dostępach do systemów ZIP i Ewuś

03.01.2019

Z uwagi na prace konserwacyjne, nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych:

  •  ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta
  • EWUS- Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Prace konserwacyjne planowane są na dzień  04 stycznia (piątek) 2019 r. od godziny 20.00 do 05 stycznia  (sobota) 2019 r. do godziny 13.00.