Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Przypomnienie o konieczności aktualizowania aplikacji NFZ-KO

31.03.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż korzystanie z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO – obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania, zapewnia oferentom gwarancję prawidłowej wymiany danych z NFZ w zakresie obsługi konkursu ofert.