Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Elektroniczne wersje umów

18.12.2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji wdraża kolejny etap odchodzenia od dokumentów papierowych.

Od 20 grudnia br. wszystkie oddziały wojewódzkie NFZ będą miały możliwość zawierania – w uzgodnieniu ze świadczeniodawcami – umów w formie elektronicznej.

Rozwiązanie to zostało ujęte w zarządzeniu prezesa NFZ, Adama Niedzielskiego, z 14 grudnia br. Ma na celu uproszczenie i informatyzację obiegu dokumentów pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami. Pozwoli to również zmniejszyć koszty świadczeniodawców wiążące się z przekazywaniem dokumentów w sposób tradycyjny, tzn. w postaci papierowego wydruku.

Źródło: Centrala NFZ Biuro Komunikacji Społecznej