Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – szkolenia dla pracowników szpitali i poz

13.01.2020

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Celem szkoleń jest upowszechnienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji i wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia EDM.

Zaplanowane są:
1. Szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą
W projekcie przewidziano 660 szkoleń dla pracowników szpitali. II tura rekrutacji trwa do 31.03.2020 roku.

2. Szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną
W projekcie przewidziano 330 szkoleń dla pracowników POZ. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń.
Lokalizacje i terminy szkoleń mogą znaleźć Państwo na stronie projektu w części Dokumenty „harmonogram szkoleń 2020”. Dokładne dane lokalizacyjne znajdują się w platformie rejestracyjnej i będą dostępne po zalogowaniu się.

Szkolenia są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz z budżetu państwa.

W celu dokonania rejestracji placówki do udziału w szkoleniu zapraszamy na stronę:
https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/