Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS

04.05.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu w dniu 28.04.2017r. postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń kardiologii na obszarze powiatu bielskiego.

Rozstrzygnięcie postępowania w przeglądarce postępowań:

https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default