Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Dotyczy zawierania umów w wyniku postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert lub rokowań ze świadczeniodawcami zakwalifikowanymi do PSZ.

13.09.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z art. 159a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) – ze świadczeniodawcą zakwalifikowanym do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, nie może zostać zawarta umowa o udzielanie świadczeń w wyniku postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert lub rokowań, dotycząca świadczeń objętych „umową sieciową”, tj. zawartą przez tego świadczeniodawcę w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.