Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Dotyczy koincydencji świadczeń realizowanych jednoczasowo w POZ i opiece stacjonarnej

20.06.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku ponownie przypomina, iż w przypadkach zaistnienia koincydencji świadczeń realizowanych jednoczasowo w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej, u tego samego pacjenta, tj. tzw. koincydencje, w ramach weryfikacji centralnych, świadczenia zrealizowane w podstawowej opiece zdrowotnej z rozpoznaniami znajdującymi się w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych innymi niż:

·         Z71.0 – Osoby konsultujące się w imieniu innej osoby,

·         Z76.0 – Powtórne recepty

otrzymują automatycznie status „błąd”. Wszystkie pozycje rozliczeniowe sprawozdane z w/w przyczyną ICD-10 nie są kwestionowane w przekazanych raportach statystycznych.

W związku z powyższym, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku zwraca się z prośbą o rzetelne oznaczanie powyższych informacji w sprawozdawczości z wykonanych świadczeń.