Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla JST – spotkania szkoleniowe

16.04.2019

W Podlaskim Oddziale NFZ dziś i jutro (16 i 17.04) odbywają się spotkania dla przedstawicieli samorządów lokalnych, poświęcone dofinansowaniu programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gminy i powiaty, które chcą realizować programy mające na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 80% (dla JST poniżej 5 tys. mieszkańców). Programy muszą dotyczyć tzw. gwarantowanych świadczeń zdrowotnych i być zgodne z priorytetami regionalnej polityki zdrowotnej oraz celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.

Termin składania wniosków o dofinansowanie programów realizowanych od września do grudnia 2019 r. mija 30 czerwca 2019 r.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej