Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Dodatkowe uprawnienia dla świadczeniobiorców poniżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

27.08.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1532) wprowadziła dodatkowe uprawnienia dla Świadczeniobiorców poniżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Świadczeniobiorcy Ci od dnia 01 lipca 2018 roku uzyskali prawo do:

  • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania;
  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
  • korzystanie z refundacji wyrobów medycznych na szczególnych zasadach.