Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Darmowe szkolenia z EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) również dla AOS

30.07.2020

W związku z intensywnym rozwojem informatyzacji obszaru ochrony zdrowia i zapotrzebowaniem na szkolenia podnoszące poziom wiedzy w tym zakresie, Centrum e-Zdrowia rozszerzyło grupę podmiotów leczniczych do których skierowane są szkolenia w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Teraz do rejestracji zapraszamy również podmioty lecznicze realizujące świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS.

W ramach projektu zaplanowano:

  • 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjna opiekę specjalistyczną;
  • 660 szkoleń dla pracowników szpitali.

Przypominamy, że udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Placówki medyczne, których pracownicy chcą wziąć udział w szkoleniach, muszą posiadać aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Więcej informacji:  https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenia: https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signup

źródło: Centrum e-Zdrowia