Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju AOS – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – świadczenia w zakresie badania rezonansu magnetycznego

25.06.2019
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna –  ambulatoryjne
świadczenia diagnostyczne kosztochłonne  w zakresie badania rezonansu magnetycznego na okres obowiązywania: 12.08.2019 – 30.06.2023, na obszarze kontraktowania grupy powiatów: 2002 – białostocki; 2003 – bielski; 2005 – hajnowski; 2008 – moniecki; 2010 – siemiatycki; 2011 – sokólski; 2061 – Białystok.  
Harmonogram postępowania konkursowego:
ogłoszenie konkursu ofert – 25.06.2019 r.
termin składania ofert – 09.07.2019 r.termin otwarcia ofert – 11.07.2019 r.termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 24.07.2019 r.  
Cena oczekiwana: 1,00 zł  
Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach na rok 2019 pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default   Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach. Jednocześnie informujemy, iż
na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowanie ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych
tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.