Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Briefing o zmianach od 1 lipca dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

26.06.2018

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dn. 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932), nadająca nowe uprawnienia osobom niepełnosprawnym. W Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ odbył się dziś (26.06) briefing prasowy poświęcony temu tematowi. Od 1 lipca dostęp do świadczeń dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma być łatwiejszy, będą też dodatkowe pieniądze na leczenie.

Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Bogdan Olesiński zaznaczył, ustawa znosi limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu. – By zapewnić dostęp do opieki rehabilitacyjnej Podlaski OW przekaże świadczeniodawcom dodatkowe środki na trzeci  kwartał 2018 roku w kwocie prawie 0,5 mln złotych jako aneksy do istniejących i realizowanych już umów – powiedział dyr. Olesiński i przypomniał, że są to świadczenia nielimitowane, co oznacza, że zapłacimy świadczeniodawcom za wszystkie wykonane zabiegi dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Umowy zwiększające w formie aneksów Podlaski NFZ podpisze jeszcze w tym tygodniu; dotyczy to 41 świadczeniodawców.

Po 1 lipca pacjenci uzyskają świadczenia poza kolejnością we wszystkich formach rehabilitacji,  a tam, gdzie jest ograniczony dostęp do rehabilitacji, w najbliższym czasie maja być ogłoszone dodatkowe konkursy ofert. Na ten cel POW NFZ przeznaczy także 0,5 mln zł.

Dr Marzena Juczewska, zastępca dyrektora ds. medycznych podlaskiego NFZ zaapelowała zarówno do świadczeniodawców, jak i pacjentów o wyrozumiałość i cierpliwość zwłaszcza w pierwszych dniach lipca. Dodała, że cieszy się z nowych rozwiązań, bo znikną trzy dotychczasowe bolączki – limity oraz  kolejki i skierowania do lekarzy-specjalistów. Pacjenci zyskają łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń. Zaznaczyła jednak, że skrócenie ścieżki dostępu do świadczeń musi być jednoznaczne z zachowaniem jakości leczenia.

Oczywiście istotnym elementem nowych rozwiązań jest kwestia dokumentów potwierdzających uprawnienia. O szczegółach mówił podczas briefingu Marek Adam Marczewski, zastępca dyrektora do spraw świadczeń białostockiego ZUS-u.

Więcej informacji o zmianach od 1 lipca.

W środę, 27 czerwca, zapraszamy na Dzień Otwarty do siedziby Podlaskiego NFZ w Białymstoku (ul. Pałacowa 3). Od godz. 10.00 dyżurować tu będą eksperci z instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecni będą m.in. przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego i Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej