Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Brexit

13.11.2020

1 stycznia 2021 r. zmienią się wzajemne zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych dla obywateli Wielkiej Brytanii i Polski, wynikające z unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej brytyjscy ubezpieczeni utracą możliwość korzystania ze świadczeń na podstawie karty EKUZ, dokumentów S1, S2, S3 i DA1. Również osoby ubezpieczone w Polsce utracą możliwość korzystania z polskiego ubezpieczenia w trakcie pobytu na terytorium Wielkiej Brytanii. Więcej szczegółów w zakładce:  Leczenie poza granicami kraju