Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Bezpieczne ferie z NFZ

20.01.2017

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, jak korzystać z pomocy medycznej podczas zimowego wypoczynku.

Wypoczywając poza miejscem zamieszkania możemy korzystać z różnych form opieki medycznej:

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli podczas ferii zimowych potrzebujemy skorzystać z pomocy lekarza,  mamy prawo zgłosić się do przychodni działającej w miejscu naszego pobytu – by uzyskać pomoc nie trzeba wypełniać nowej deklaracji.
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. W razie nagłego zachorowania, w dni powszednie między 18.00 a 8.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy, pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  • Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) i izba przyjęć. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. SOR jest do dyspozycji pacjentów w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia.
  • Pogotowie ratunkowe. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.
  • Poradnie specjalistyczne. Przebywając w dowolnym miejscu w kraju mamy także prawo do leczenia w gabinecie specjalistycznym (w tym stomatologicznym). Warto jednak pamiętać, że do części specjalistów wymagane jest skierowanie. Skierowanie nie jest wymagane do stomatologa, ginekologa, onkologa czy psychiatry.

Opieka zdrowotna na obozach i zimowiskach

Na obozach i zimowiskach opiekę medyczną dla dzieci zobowiązany jest zagwarantować organizator wypoczynku. Jeżeli nasze dziecko cierpi na chorobę przewlekłą powinniśmy pamiętać o zaopatrzeniu go w zażywane dotychczas leki i pisemnie poinformować na co dziecko jest uczulone. Zawsze można także skorzystać z wizyty miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Wypoczynek za granicą

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ, przyda się, jeśli podczas urlopu zimowego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria) zachorujemy lub będziemy musieli skorzystać z pomocy lekarskiej. Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie. Imienną kartę może otrzymać każdy członek rodziny.

Warto pamiętać, że w niektórych krajach unijnych np. na Słowacji nie są finansowane świadczenie z zakresu ratownictwa (zwłaszcza ratownictwa górskiego). Przed wyjazdem warto zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w danym kraju, w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i rozważyć możliwość wykupienia dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia.

Pamiętajmy, że podczas pobytu na terenie krajów UE/EFTA należy korzystać z placówek, które działają w ramach powszechnych systemów ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne będziemy musieli zapłacić we własnym zakresie.

Zasady udzielania pomocy medycznej w poszczególnych krajach UE