Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Aneksowanie umowy wieloletniej w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na okres rozliczeniowy od 01.01.2018 r. – do 31.12.2018 r.

14.11.2017

POW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje o udostępnieniu definicji zapytania aktualizacyjnego na rok 2018.

Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie aktualizacyjne właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania dokumentacji świadczeniodawca jest zobowiązany do:

  1. Aktualizacji potencjału zgodnie ze stanem na 01.01.2018 r. – (SZOI).
  2. Wygenerowania profilu świadczeniodawcy.
  3. Pobrania i instalacji aplikacji aktualizacyjnej NFZ–KO.
  4. Zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na 2018 r. – do pobrania
  5. Przygotowania formularza dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej.
  6. Zapisania dokumentacji elektronicznej na nośniku elektronicznym z opisem zawierającym następujące informacje:
  1. wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,
  2. nazwa i adres świadczeniodawcy.

Przypominamy, że Świadczeniodawca sporządzając ofertę aktualizacyjną winien przestrzegać następujących zasad:

  1. Aktualizacja winna być sporządzona z zachowaniem należytej staranności, w szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe przedstawienie potencjału wykonawczego Świadczeniodawcy (personelu medycznego, harmonogramu pracy i kwalifikacji, sprzętu).
  2. Dokumentacja aktualizacyjna przekazana na nośniku w wersji elektronicznej winna być zgodna z wydrukiem papierowym.

Komplet dokumentacji tj.:

– dokumentację aktualizacyjną (wydruk- podpisany i opieczętowany + płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji), – przesłaną przez POW NFZ w Białymstoku propozycję finansową na okres rozliczeniowy od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r., – przesłane przez POW NFZ w Białymstoku oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Świadczeniodawcę warunków koniecznych do realizacji świadczeń,

– wniosek w sprawie rachunku bankowego wygenerowany z systemu informatycznego do obowiązującej umowy należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w siedzibie POW NFZ przy ul. Pałacowej 3 w Białymstoku lub przesłać pocztą w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku.