Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

20 lat minęło – podlaskie obchody jubileuszu systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych

07.10.2019

Pracownicy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia razem ze znamienitymi gośćmi: przedstawicielami rządu, władzami województwa, samorządowcami, dyrektorami szpitali świętowali 20-lecie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

W styczniu 1999 r.  swoją działalność rozpoczęła Podlaska Regionalna Kasa Chorych. Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Olesiński podkreślał, że choć na przestrzeni 20 lat zmieniło się bardzo wiele, jednak niezmiennie w systemie najważniejszy jest pacjent. – Pierwszy plan finansowy Podlaskiej Kasy Chorych wynosił  niewiele ponad 600 milionów złotych. W tym roku plan Podlaskiego Oddziału NFZ wynosi prawie 2 miliardy złotych więcej, a na samo leczenie szpitalne wydajemy ponad 2 razy więcej, niż 20 lat temu było do dyspozycji płatnika. Reforma nie mogłaby się udać, gdyby nie ludzie – dodaje Maciej Olesiński. – W 1999 roku w Podlaskiej Kasie Chorych pracowało niewiele ponad 60 osób, dziś – po 20 latach – jedna trzecia z nich z nich nadal pracuje w naszej firmie, tworząc jej filar.

Pracownicy z najdłuższym stażem, jak też osoby zasłużone dla systemu zostali uhonorowani odznaką jubileuszową przyznaną przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej