Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

12 nowych poradni specjalistycznych na NFZ w województwie podlaskim

18.06.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał nowe umowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Obowiązują one od 14 czerwca br. Nowe miejsca, z których skorzystają pacjenci zlokalizowane są w: Mońkach, Grajewie, Białymstoku, Zambrowie i Sokółce.

W ramach nowo zawartych umów z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ pacjenci bezpłatnie mogą korzystać ze świadczeń w zakresach: endokrynologii, geriatrii, dermatologii i wenerologii, genetyki, urologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia.

Lista placówek wraz z danymi kontaktowymi

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach19-100 Mońki
ul. Niepodległości 9
Pracownia Endoskopii
19-100 Mońki ul. Niepodległości 9 tel. 668 877 544
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie19-200 Grajewo
ul. Konstytucji 3 Maja 34
Pracownia Endoskopii
19-203 Grajewo ul. Konstytucji 3 Maja 34 tel. 86 272 32 71 w. 221

Świadczenia w zakresie endokrynologii

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie19-200 Grajewo ul. Konstytucji 3 Maja 34Poradnia Endokrynologiczna
19-203 Grajewo ul. Konstytucji 3 Maja 34 tel. 86 272 32 71 w. 221
Białostockie Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
15-027 Białystok ul. Ogrodowa 12Poradnia Endokrynologiczna
15-027 Białystok ul. Ogrodowa 12 tel. 85 664 68 88

Świadczenia w zakresie geriatrii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach19-100 Mońki ul. Niepodległości 9Poradnia Geriatryczna
19-100 Mońki ul. Niepodległości 9 tel. 668 877 538

Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii

Alderm Alicja Frydrych15-369 Białystok ul. Bema 2/134Poradnia Dermatologiczna
15-369 Białystok ul. Gen. Józefa Bema 2/134 tel. 728 722 300
Białostockie Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
15-027 Białystok ul. Ogrodowa 12Poradnia Dermatologiczna
15-027 Białystok ul. Ogrodowa 12 tel. 85 66 46 888
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej15-424 Białystok ul. Lipowa 47Gabinet Dermatologiczny
15-424 Białystok ul. Lipowa 47 tel. 85 742 22 61, 261 398 280

Świadczenia w zakresie genetyki

Białostockie Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
15-027 Białystok ul. Ogrodowa 12Poradnia Genetyczna
15-027 Białystok ul. Ogrodowa 12 tel. 85 664 67 29

Świadczenia w zakresie urologii

Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z o.o.18-300 Zambrów ul. Papieża Jana Pawła II 3Poradnia Urologiczna
18-300 Zambrów ul. Papieża Jana Pawła II 3 tel. 86 276 36 33

Świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40Poradnia Chorób Wewnętrznych
16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40 tel. 85 722 20 416

Świadczenia w zakresie pediatrii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40Poradnia Pediatryczna
16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40 tel. 85 722 20 416

E-skierowanie
Pacjent może otrzymać swoje skierowanie na leczenie specjalistyczne w postaci cyfrowej, dzięki czemu:
• ma możliwość zapisania się na wizytę/badania telefonicznie
• nie zgubi swojego skierowania
• logując się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) zawsze ma dostęp do wszystkich danych
• jest możliwość otrzymania dostępu do e-skierowań pacjenta – daje to możliwość lepszego śledzenia przebiegu leczenia pacjenta

Skierowanie nie jest potrzebne, gdy pacjent chce się udać do:
• psychiatry
• onkologa
• wenerologa
• dentysty
• ginekologa i położnika

Bez skierowania w poradniach specjalistycznych korzystają:
• osoby chore na gruźlicę;
• osoby zakażone wirusem HIV;
• inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane;
• cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
• uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
• weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
• osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
• działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
• osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
Na badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia), skierowanie może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Kolejna wizyta bez skierowania
Realizacja kolejnej wizyty u specjalisty (kontynuacja leczenia) odbywa się zawsze na podstawie skierowania, które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej. Dotyczy to także wszystkich kolejnych porad specjalistycznych udzielonych pacjentowi zarówno w danym roku kalendarzowym, jak i w dalszym okresie. Nie ma zatem potrzeby aktualizowania skierowania.

U specjalisty nie ma rejonizacji
Nieodpłatne usługi dostępne są tylko w tych poradniach, na które Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł z placówką medyczną umowę. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tylko tych poradni, które taką umowę posiadają. Należy pamiętać, że lekarz kierujący zobowiązany jest określić rodzaj poradni, do której nas kieruje np. reumatologicznej, onkologicznej, kardiologicznej. Sam pacjent decyduje, którą placówkę medyczną wybiera (nie ma rejonizacji). Nie trzeba również być pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w placówce medycznej, którą wybraliśmy do leczenia specjalistycznego.