Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania konkursowego prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna oraz rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych.

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania konkursowego prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna oraz rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych.

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania konkursowego prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna oraz rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych.

15.02.2018

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 15 lutego 2018 r., postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach  lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna oraz rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych , z okresem obowiązywania umowy od 01.04.2018 r. do 30.06.2021 r.

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej:

– lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – 1,05 zł

– fizjoterapia ambulatoryjna – 1,00 zł

rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych – 1,20 zł

Ogłoszenie dotyczące postępowania wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

źródło: WSOZ